Hälsan spelar roll - för personer med LSS-insats
Hälsan spelar roll är en kurs som vänder sig till personer med LSS-insats. Forskning visar att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt, trots att det många gånger inte skulle behöva vara så.

Om man jämför hälsan bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning med hälsan hos andra människor i samhället kan man se att det är vanligare med fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Alla dessa hälsotillstånd kan påverkas positivt genom våra levnadsvanor, och det är därför möjligt att förbättra förutsättningarna för en god hälsa.


 
 
Image
Image
 
 

Image

Image
 
 

Vi tar varje dag många beslut kring våra levnadsvanor.  Det är inte lätt att göra hälsosamma val i ett samhälle som många gånger underlättar stillasittande och uppmuntrar till ohälsosamma matvanor.

När man har en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan det vara svårt att göra alla dessa val i vardagen. Samhällets stödinsatser är många gånger inte utformade för den här gruppen. Därför kan  extra stöd behövas för en god hälsa på samma villkor som alla andra i samhället.

Kursen Hälsan spelar roll vill ge personer med LSS-insats ökad empowerment och möjlighet att göra självständiga och hälsosamma val i vardagen.


 
 
Image
Image
 
 

Hur går kursen till?

Kursen omfattar 37 lektioner som ges under 12-18 veckor. Varje lektion är 90 minuter lång och inkluderar både teori och fysisk träning, vilken ibland kan ersättas av en utflykt eller annan aktivitet. Stort fokus ligger på att stärka individens tro på sin egen förmåga, och den egna hälsan ses som en resurs för självständighet och delaktighet. 

Deltagarna sätter egna mål som följs upp under kursen, och får möjlighet att lära sig mer om kroppen och om hälsosamma levnadsvanor. Materialet är rikt på inspirerande bilder och engagerande övningar, och en omfattande övningsbank visar träningsövningar för olika funktionsnivåer.  


 
 
Image
Image
 
 

Vilka kan gå kursen?

Kursen riktar sig till vuxna personer med LSS-insats, som klarar att vara i en grupp på upp till 8-10 personer. I dagsläget erbjuds kursen inom ett antal verksamheter inom Stockholms län, som är med i utvärderingen av Hälsan spelar roll.


Vilka kan vara kursledare?

Hälsan spelar roll ges av kursledare som själva arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende eller inom den kommunala hälso- och sjukvården riktad till LSS (LSS-hälsan/LSS-team). De blivande kursledarna tar först del av tre 90-minuters utbildningspass via webbseminarier. De får sedan tillgång till en utförlig manual och kan därefter utbilda deltagarna med LSS-insats. Det är en fördel om flera på samma arbetsplats blir kursledare för att kunna fortsätta ge ett fortsatt kontinuerligt stöd till deltagarna efter avslutad kurs. 


Vad krävs av verksamheten?

Innan medarbetare utbildas till kursledare behöver verksamheten tillse: 

  • Att ledningen tar beslut om att verksamheten kan delta i projektet
  • Att verksamheten utser tre kursledare (personal i daglig verksamhet eller LSS-boende, gärna tillsammans med personal från LSS-hälsan/HSL-teamet)
  • Att ledningen avsätter tid för kursledarna att gå webbseminarierna (3 x 90 minuter samt viss förberedelsetid) samt tid för att hålla i och förbereda kursen för deltagarna (37 x 90 minuter samt förberedelsetid)
  • Att det finns en lokal för att genomföra kursen i (rum med bord och stolar för 8-12 personer samt rum för att göra enkla träningsövningar i)

Hur har "Hälsan spelar roll" utvecklats?

Hälsan spelar roll är utvecklat från det amerikanska utvärderade programmet Health Matters. Programmet har översatts och anpassats till svenska förhållanden, av Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm, inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma. En första pilotstudie har genomförts i Haninge kommun. Programmet utvärderas nu i flera LSS-verksamheter i Stockholms län, i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om Health Matters på healthmattersprogram.org


 
 
Image