Vi som utvecklat och arbetar med Hälsan spelar roll


Kursen Hälsan spelar roll kommer från USA där den startade på 90-talet. Läs mer om utvecklingen av Health Matters på sidan om Hälsan spelar roll. Det är främst Beth Marks och Jasmina Sisirak som utvecklat och utvärderat det hälsofrämjande programmet. De har även besökt Sverige och varit till stor hjälp i utformandet av den svenska kursen.

Arbetet med Hälsan spelar roll utgår från Akademiskt primärvårdscenter (APC) i Region Stockholm. Eva Flygare Wallén, Med Dr är projektansvarig och Elinor Sundblom, MPH projektledare. Helena Bergström, Med Dr är ansvarig för utvärderingen och webbsidan och Cecilia Berg MSc, fysioterapeut har ansvarat för området fysisk aktivitet och träning. Tillsammans har vi översatt och anpassat det amerikanska materialet Health Matters till svenska förhållanden. Dietist Efva Forsell har bidragit med kunskap på mat-hälsaområdet. Finansiering har skett inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma.


Image
 
 

Cecila Berg, Eva Flygare-Wallén, Elinor Sundblom, Liselotte Schäfer Elinder och Helena Bergström


Studieupplägg och andra forskningsfrågor har Liselotte Schäfer Elinder, Karolinska Institutet bistått med. Liselotte är även med i referensgruppen tillsammans med Judith Timoney (FUB Riks), Anna Thomsson (SKL), Åsa Hellström (LSS-hälsan Stockholm), Camilla Söder (Haninge kommun), Krister Ekberg (FUB) samt Marita Skoog Jacobsson (Autism & Aspbergerföreningen). Referensgruppen träffas 2-3 gånger i året.   

Kursmaterialet testades i Haninge kommun hösten 2018 under ledning av hälsopedagog Camilla Söder.

Alla fotografier är tagna av fotografer vid Mosaikteatern under handledning av Martin Naucler. Fotografer har varit Mir Serrander, Pablo Acha, Hannes Gradén, Sofia Wittmark, Göran Utas, Johannes Lundberg och Miriam Kroneld. Modeller är skådespelare vid Mosaikteatern. Alla illustrationer är gjorda av SaraMara form & illustration.


 
 
Image
Image
Image
Image